Invanda tankemönster begränsar oss och skapar ett tunnelseende där vi inte ser alla möjligheter runt omkring oss. Vi ser bara det vi tänker, vilket innebär att vi bara kan se så långt som vårt tänkande tillåter.

När vi stillar tankeprocesserna så kan vi hitta vår egen sanning, vårt eget genuina jag. Det handlar om att hitta sitt centrum, en känsla av sanning i ögonblicket där man känner vad som ska göras utan att behöva tänka ut det. Det är en intuitiv vetskap där man känner och handlar direkt, inte en handling som kommer från en tanke. Det gamla talesättet att ”följ ditt hjärta så kommer du hitta vägen”, är egentligen en förklaring till påståendet att ”i hjärtat finns ett svar, men i huvudet har vi många svar”.

I den bemärkelsen är det ingen skillnad mellan inre och yttre ledarskap. För att kunna leda andra så måste du först kunna leda dig själv. Att kunna leda sig själv är att våga släppa taget och följa det spontana flödet i livet. Tänkandet använder man till att organisera vardagen inte till att styra sina livsval. Istället för att alltid ställa sig frågan hur, ska man tillåta sig att komma till punkten inom sig som bara är ett handlande utan tanke.

Det är inte ett planlöst görande för görandets skull utan ett medvetet val där du vågar känna efter om det du står inför begränsar dig eller tillåter dig att expandera. Man kan väldigt enkelt stanna upp när som helst under dagen och bara blunda, lägga handen på hjärtat och känna efter om situationen känns bra eller dålig. Om rädslor infinner sig kommer du att känna en begränsande och tyngande känsla, om du hittar din närvaro och centrum i nuet kommer en känsla av expansion och glädje att infinna sig.

Vill du veta mer besök min blogg: befreenow.eu eller maila mig: carl.auriel(snabela)gmail.com